Mats Lindblad · Uppdrag · TjänsterTjänster

1. Ledarskap

  • Vision och mål
  • Handledning
  • Ledarskapsprofil (JungTypIndex)

2. Ledningssystem

(ISO 9001, ISO 13 485, ISO 26 000)

  • Uppbyggnad och implementering
  • Intern Revision
  • Uthyrning av kvalitetschef

3. Strategi/Utveckling

  • Affärsrådgivning
  • Projektledning
  • Marknads- och SäljledningMats Lindblad Business Excellence AB