Mats Lindblad · Uppdrag · Tjänster
Utvalda Uppdrag

 • Kvalitetssystem i Skånska kommuner, Vård/Skola 1993-96
 • Utvecklat metoden Tjänstekvalitet 2000 som är specialdesignad till kommuner. (utv. tillsammans med Leg. Psykolog Bertil Gyllensten) 1994-96
 • Kvalitetssäkrat GEYC, Global Environmental Youth Convention, vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. 1998-2000
 • Design ”GEEP-Global Ethical Environmental Partnership” och knutit 23 större företag i Sverige till detta. Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. 1999-2001
 • Nytt Styrsystem i Klippans Kommun. 2001
 • Vinnande IDEON-Företag. Analys och verksamhetsutveckling 39 företag vid IDEON Science Park. 2005-06
 • MEDEON-projektet. Analys och verksamhetsutveckling av 10 företag vid Medeon Science Park. 2007
 • Ledningssystem ISO 9001 och ISO 13 485
  • Gasoptics AB
  • Rubin Medical AB
  • Skruva Teknik
  • Menarini Diagnostics
  • IVF-Kliniken Öresund AB
  • INOM Sverige AB
  • Biomet Orthopaedics
  • Novosense AB
  • Tilly Medical AB
  • 2008 (certfierat av INTERTEK)
   2008 (certfierat av INTERTEK)
   2010
   2010 (certfierat av INTERTEK)
   2010
   2012 (certfierat av INTERTEK)
   2012 (certfierat av INTERTEK)
   2012 Pågående
   2012 Pågående
 • Innovationsexcellens. Utveckling av metod för att lyfta Science Parks till Innovationsdrivande regionala noder. SISP – Swedish
 • Design och kvalitetssäkring av IDEON Open. SISP – Swedish Incubators & Science Parks
 • Föreläsning/workshop/casestudy inom Ledarskap vid Linneuniversitetet i Kalmar
 • Framtagning av Ledarskapsmodell för högre chefer inom DaVita Care EMEA


Mats Lindblad Business Excellence AB